[10-02-16]   Αυτές τις μέρες, στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Google Play, ανεβάσαμε δύο εφαρμογές μας για συσκευές (κινητά και ταμπλέτες) με λειτουργικό Android.
 Η πρώτη εφαρμογή ονομάζεται 'Λεξασκία' και είναι ένα παιχνίδι της σειράς 'Λεξιπαίγνια', με τα οποία, εκτός των άλλων, ασχολείται η Ομάδα μας. Πρόκειται για παιχνίδι που αναμοχλεύει τα λεξιλογικά αποθέματα του κάθε χρήστη, και παίζεται είτε με δύο φυσικούς αντιπάλους είτε με έναν χρήστη εναντίον 'εικονικού'-ρομποτικού αντιπάλου. Οι παίχτες βαθμολογούνται με βάση τη συχνότητα των γραμμάτων κάθε εισαγόμενης λέξης.
 Η δεύτερη εφαρμογή μας ονομάζεται 'Ρίμες/Ομοιοκαταληξίες & Ομόηχες Λέξεις' και εντάσσεται στη σειρά 'απλά γλωσσεργαλεία', με τα οποία επίσης ασχολείται η Ομάδα μας. Απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή φιλοδοξούν να γίνουν στιχουργοί. Αλλά και κάθε άλλος χρήστης, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αυτή, βρίσκει μια επωφελή όσο και παιγνιώδη ενασχόληση με τις ελληνικές λέξεις, τους ήχους και τις ομοιοκαταληξίες τους.
 Υπενθυμίζεται όμως ότι κύρια και πολυετής 'ασχολία' μας είναι η σειρά 'Γλωσσουργήματα', με περισσότερες των δέκα εφαρμογές γλωσσοδιφικής ανάλυσης κειμένων της κοινής νεοελληνικής γλώσσας μας.