[05-01-15]   Σε σελίδα των Γλωσσουργημάτων αναρτήθηκε ήδη ο Λεξικοδίφης. Ακόμα και στην εργαστηριακή μορφή του, ο Λεξικοδίφης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως μηχανή ποικίλων παιγνιωδών, εκπαιδευτικών ακόμη και ερευνητικών αναδιφήσεων λεξικού για τα είδη και την 'ηλικία' των λέξεων-λημμάτων λεξικού, για τα ποικίλα (αρχικά, ενδιάμεσα, ληκτικά) στοιχεία-συστατικά τους, για τις εκδοχές ομοηχίας τους, για τις έννοιες και σημασίες τους, για ορθογραφήσεις και τυπολογικές ή/και ετυμολογικές αναγνωρίσεις λέξεων κτλ.