[15-08-14]   Για τη διευκόλυνση των χρηστών, στη βασική σελίδα των Γλωσσουργημάτων προσφέρονται ταξινομημένα μικρά κείμενα για τις πρώτες πειραματικές αναδιφήσεις τους. Το εκάστοτε επιλεγόμενο κείμενο αναγράφεται αυτομάτως σε όλες τις έπειτα ανοιγόμενες από τον χρήστη εφαρμογές μας. Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί τη δυνατότητα εισαγωγής (με επικόλληση) ή/και πλήκτρισης άλλου κειμένου, με επιλογή και πρωτοβουλία του χρήστη.