[15-09-13]   Στις σελίδες Βήμα Θέσεων και Διαλόγου, δημοσιεύονται δύο ενδεικτικά άρθρα: Το πρώτο φέρει τον τίτλο "ο Πολιτισμός του Πολιτισμού μας" και το δεύτερο επιγράφεται "Παγκοσμιοποίηση: μια νεαρή λέξη".  Τα χαρακτηρίσαμε ενδεικτικά, επειδή αφενός σχετίζονται προδήλως με τους σκοπούς και τους στόχους του Ασχολείου και αφετέρου αποτελούν εργαστηριακά δείγματα κειμένων, δημοσιεύσιμων και συζητήσιμων στο Βήμα Θέσεων και Διαλόγου της Ομάδας και των Φίλων του Ασχολείου.