Κρίνουμε σκόπιμο να δηλώσουμε τα βασικά στοιχεία
από την Ταυτότητα της Ομάδας μας:


(1) Το ΑΣΧΟΛΕίΟΝ αναπήδησε μέσα από το έργο που παρήγαγε 

ο 'Σύλλογος Μελέτης για την Παράδοση, την Επικοινωνία 
και την Αγωγή' (ίδρυση το 1984).

(2) Εμείς, Ομάδα απ' αυτόν τον Σύλλογο, παρουσιάζουμε εδώ
το λιτό ΑΣΧΟΛΕίΟΝ, με θεματολογία που 
αρχικά περιορίζεται στον χώρο τομής
της γλώσσας μας και της τεχνολογίας των Η/Υ.

(3) Όλες οι σελίδες του ΑΣΧΟΛΕίΟΥ έχουν
σαφή 'συγγραφικά' και δημιουργικά
δικαιώματα καθώς και συναφείς ευθύνες.

(4) Ειδικότερα, τα δικαιώματα των γλωσσοδιφικών εργαλείων  
(ιδεών, ανάλυσης, σχεδιασμού και διαχείρισης)
κατέχει ο Παναγιώτης Κ. Γιακουμής, εκπαιδευτικός,
ενώ τη λογισμική υπόστασή τους ανέλαβε ο Ανέστης Σισμανίδης. 

(5)
Συντονιστής και εκπρόσωπος του ΑΣΧΟΛΕίΟΥ 
είναι ο Παν. Γιακουμής, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε
μέσω της ομώνυμης σελίδας μας 'επικοινωνία'.

* * *

Από τη θέση αυτή, οφείλουμε να εκφράσουμε 
πολλές ευχαριστίες στους υποστηρικτές, φίλους και Συνεργάτες μας,
των οποίων τα ονόματα αναγράφονται καθηκόντως στην υπερσυνδεδεμένη σελίδα.

*
Επίσης, οφείλουμε να δηλώσουμε ότι ένα μικρό ποσοστό (έως 7%)
του λημματικού κυρίως υλικού που χρησιμοποιούμε,
προέρχεται από παλαιότερες εργασίες και συνεργασίες μας
ή/και από τον ωκεανό του Διαδικτύου.
*
Τέλος, η πρέπουσα αναφορά μας στη βιβλιογραφία# μας
θα αναρτηθεί συγχρόνως με την πρώτη
ολοκληρωμένη έκδοση/ανάρτηση των Γλωσσουργημάτων.

= = = 
#
Εδώ, ας διευκρινίσουμε ότι στον όρο
βιβλιογραφία 
το πρώτο συνθετικό υποδηλώνει όχι μόνο βιβλία αλλά και: 
άρθρα και εισηγήσεις, εφαρμογές  -υπολογιστικές και διαδικτυακές-  και,
γενικότερα, έντυπα ή διαδικτυακά
κείμενα κτλ.

*  *  *