Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένων μας και η χρησιμοποίηση των Γλωσσουργημάτων μας για δημοσιεύσιμες αναδιφήσεις κειμένων και συναφείς αναζητήσεις, άρθρα, εργασίες και συστηματικές έρευνες επί όλων των γραμματειακών ειδών του γραπτού νεοελληνικού Λόγου.

***

             Θεωρείται αυτονόητη για τους Επισκέπτες-Χρήστες μας η υποχρέωση αναφοράς του Ιστότοπού μας στα σχετικά κείμενά τους,  καθώς και η αποστολή ενός (1) αντιγράφου των κειμένων τους, για το αρχείο της Ομάδας ΑΣΧΟΛΕίΟΝ.

***

             Για τους έχοντες εντονότερη διάθεση κειμενοδιφικής επικοινωνίας
             επί συναφών ιδεών, υπάρχει -ως πρώτο βήμα- το Δελτίο Επικοινωνίας.

***