Τα Γλωσσουργήματα αποτελούν μια 
συνεχώς επεκτεινόμενη και βελτιούμενη 'εργαλειοθήκη' 
υπολογιστικών και διαδικτυακών εφαρμογών επεξεργασίας
κειμένων της κοινής (νεοελληνικής, προς το παρόν) γλώσσας μας. 

Οι βασικοί σκοποί μας είναι δύο:
ο γλωσσοδιδακτικός και ο γλωσσοδιφικός,
με επί μέρους αντίστοιχους στόχους.

Διότι, μέσω των κειμενοκεντρικών εφαρμογών μας,
οι επιχειρούμενες αναζητήσεις, δοκιμές ή/και έρευνες
πραγματοποιούνται με αρχές μετρήσιμης ανάλυσης και σύνθεσης
μορφικών, συντακτικών, παραγωγικών, σημασιακών
καί τινων άλλων στοιχείων.
 

Έτσι,  η γλωσσομετρία τεκμηριώνεται ως 
'εν τοις πράγμασι' διδακτή κειμενοδιφία με χρήση
υπολογιστικών μηχανών
(internet, pc και των σχετικών) 
και μάλιστα ατομικά ή συνεργασιακά, 
τόσο σε αίθουσα διδασκαλίας όσο και σε γραφείο.

Το κατέβασμα ΓΛΩΣΣΟΥΡΓΗΜάΤΩΝ  στη δική σας μηχανή
πραγματοποιείται με κλικ εδώ.

Το συμπιεσμένο αρχείο πρέπει να αποσυμπιεσθεί από τους χρήστες.
Κατόπιν, θα ζητηθεί κωδικός εισόδου, που είναι για όλους το
'
asxoleion'.

Προς το παρόν, προσφέρονται  'εργαλεία'  
για την επεξεργασία κειμένων και των συστατικών τους: 
φθόγγων, γραμμάτων, συλλαβών, προσφυμάτων, λέξεων,
συντάξεων, σημασιών
, γλωσσαρίθμων...  
Επίσης, προσφέρονται 'εργαλεία' παραγωγής λεξιλογίων
ακόμη και παραγωγής 'λεξικού' κειμένων,  ενώ προσφάτως
αναρτήθηκε και μια πρωτότυπη μηχανή λεξικοδιφίας.

Όλα αυτά, προοδευτικώς, θα πλαισιώνονται 
με εκπαιδευτικό υλικό, που θα παραλληλίζεται
προς τα επίσημα προγράμματα της γλωσσικής διδασκαλίας
και προς τις διαδικασίες εμπέδωσης και επέκτασής τους...


Για τους ενδιαφερομένους επισκέπτες μας:

Προς το παρόν,  οι εφαρμογές μας  βρίσκονται σε εργαστηριακό
και 
δοκιμαστικό διαδικτυακό περιβάλλον.
Αλλά ορισμένα  αμέσως προσβάσιμα  (παρα)δείγματα είναι τα εξής:
ο ΓΡΑΜΜΑΤΟΔίΦΗΣ, ο ΦΘΟΓΓΟΔίΦΗΣ, ο ΣΥΛΛΑΒΟΔίΦΗΣ,
ο ΚΕΙΜΕΝΟΔίΦΗΣ, ο ΓΛΩΣΣΑΡΙΘΜΟΔίΦΗΣ, 
ο ΛΕΞΙΚΟΠΟΙόΣ  και ο ΛΕΞΙΚΟΔίΦΗΣ.  

Όσοι όμως χρειάζονται ή/και επιθυμούν την αμεσότερη συνεργασία μας,
μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας διαδικτυακώς, μέσω της σελίδας